ทดลอง Ceph & Object storage gateway

พอดีกำลังสนใจด้าน object storage เลยทดสอบติดตั้ง Ceph ลงใน vm
ที่เขียน blog นี้ไว้ เพราะต้องการบันทึกบัญหาต่างๆ
เช่น ตอนที่ลอง รัน ceph-deploy osd โดย reinstall os ใหม่ใน osd node ทำให้ mon nodes คิดว่า osd node ที่ลบแล้วลงไปใหม่ มัน down
สถานะ cluster เลยไม่พร้อมสำหรับการเขียนข้อมูลลงไป
แล้วพอ ceph-deploy rgw ก็เลยไม่ทำงาน

วิธีการติดตั้ง ก็ไปอ่านตาม web เอาได้เลย
http://docs.ceph.com/docs/master/start/quick-start-preflight/#ceph-deploy-setup

ทดสอบอ่านบัตรประจำตัวประชาชน Smart card ด้วย Pyhon

ทยอยขุดของเก่ามาเล่าใหม่

 

 

สมุดบันทึก


หลงๆ ลืมๆ  สิ่งที่เคยทำมาแล้ว ก็ต้องมาเสียเวลาค้นอีกเมื่อต้องทำแบบเดิม
สิ่งที่เคยเรียนรู้ แก้ปัญหาต่างๆ .. ก็คงต้องหมั่นจัดเก็บเป็น WebLog กับเขาบ้าง