ทดสอบ dhcp server ใน docker over vm เจอปัญหา UDP checksum

ปัญหาเกิดจาก driver virtio checksum ซึ่งรันบน host จริง ไม่น่ามีปัญหา(ยังไม่ได้ทดสอบ)
แต่ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วย iptables