สรุปย่อ Docker volume

สรุปเรื่อง docker volume จาก Manage data in containers

  • volume จะไม่ถูกลบออกแม้ว่าจะได้ลบ container ไปแล้ว
  • เมื่อเพิ่ม volume โดยไม่ระบุต้นทาง Docker จะสร้าง directory สุ่มให้ใน /var/lib/docker/volumes/สุ่ม/_data
  • การระบุต้นทาง ทำได้ทั้งแบบระบุ absolute path เช่น /c/Users/jane/Projects/test1/html:/var/www/html
  • หรือกำหนดเป็นชื่อ เช่น test1_html:/var/www/html ตัว Docker จะสร้าง volume เก็บไว้ที่ /var/lib/docker/volumes/test1_html/_data
  • ค่าเริ่มต้นที่ Docker machine กำหนดให้สามารถ mount volume จากเครื่อง host ได้คือ  /Users/…. (OS X) หรือ C:\Users\…. เท่านั้น

ทดสอบ dhcp server ใน docker over vm เจอปัญหา UDP checksum

ปัญหาเกิดจาก driver virtio checksum ซึ่งรันบน host จริง ไม่น่ามีปัญหา(ยังไม่ได้ทดสอบ)
แต่ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วย iptables

 

ย้าย blog มารันบน Docker เจอปัญหา WordPress กับ Reverse SSL Proxy

วันนี้ได้ทำการย้าย Blog jane.in.th มารันบน Docker เรียบร้อย โดยใช้ container ต่างๆ ดังนี้

ปัญหามีอยู่ว่า พอรัน WordPress ผ่าน Reverse SSL Proxy แล้ว เดี๊ยง ก็เลยไปค้นเจอวิธีแก้จาก http://codex.wordpress.org/Administration_Over_SSL

โดยแก้ wp-config.php เพิ่มดังนี้

 

Classic ASP สร้าง Pre-signed GET Object

เนื่องจากว่าที่ทำงาน มี Classic ASP application มีการดึงรูป นศ. จาก FTP(localhost) มาแสดงหน้า profile ของ นศ.
ความต้องการใหม่คือย้ายรูปจาก local filesystem/FTP(localhost) ไปไว้ใน Object storage

ก็เลยไปค้นในเน็ต ว่ามีใครบ้างที่ทำไว้แล้ว ก็เจอข้อมูลตามนี้

http://stackoverflow.com/questions/14126243/hash-hmac-in-using-pure-classic-asp

https://precompiled.wordpress.com/2007/11/26/hmac-sha1-encryptie-onder-classic-asp/

https://forums.aws.amazon.com/message.jspa?messageID=147377

เลยได้ลอง coding ทดสอบ จึงได้ code ที่ทำงานได้ตามต้องการ ตามนี้

 

sha1.wsc ค้นใน Google ได้มาจาก  http://uwblog.googlecode.com/svn/trunk/includes/sha1.wsc

และสำรองไว้แล้วใน Github เผื่ออนาคตมันหายไป

Ceph Object Gateway & S3 API

ลองเล่น Ceph S3 โดยใช้ AWS PHP SDK v2 http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v2/guide/installation.html

ไม่มีอะไร มาแชร์ข้อสังเกตุที่เจอดังนี้

ทดลอง Ceph & Object storage gateway

พอดีกำลังสนใจด้าน object storage เลยทดสอบติดตั้ง Ceph ลงใน vm
ที่เขียน blog นี้ไว้ เพราะต้องการบันทึกบัญหาต่างๆ
เช่น ตอนที่ลอง รัน ceph-deploy osd โดย reinstall os ใหม่ใน osd node ทำให้ mon nodes คิดว่า osd node ที่ลบแล้วลงไปใหม่ มัน down
สถานะ cluster เลยไม่พร้อมสำหรับการเขียนข้อมูลลงไป
แล้วพอ ceph-deploy rgw ก็เลยไม่ทำงาน

วิธีการติดตั้ง ก็ไปอ่านตาม web เอาได้เลย
http://docs.ceph.com/docs/master/start/quick-start-preflight/#ceph-deploy-setup

ทดสอบอ่านบัตรประจำตัวประชาชน Smart card ด้วย Pyhon

ทยอยขุดของเก่ามาเล่าใหม่