ย้าย blog มารันบน Docker เจอปัญหา WordPress กับ Reverse SSL Proxy

วันนี้ได้ทำการย้าย Blog jane.in.th มารันบน Docker เรียบร้อย โดยใช้ container ต่างๆ ดังนี้

ปัญหามีอยู่ว่า พอรัน WordPress ผ่าน Reverse SSL Proxy แล้ว เดี๊ยง ก็เลยไปค้นเจอวิธีแก้จาก http://codex.wordpress.org/Administration_Over_SSL

โดยแก้ wp-config.php เพิ่มดังนี้

/* สองบรรทัดนี้ เป็น option ไม่ใส่ก็ได้ */
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

/* แก้ปัญหา Reverse SSL Proxy */
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
       $_SERVER['HTTPS']='on';

 

5 Shares