ทดสอบ dhcp server ใน docker over vm เจอปัญหา UDP checksum

ปัญหาเกิดจาก driver virtio checksum ซึ่งรันบน host จริง ไม่น่ามีปัญหา(ยังไม่ได้ทดสอบ)
แต่ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วย iptables

iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

 

0 Shares