ทดลอง Ceph & Object storage gateway

พอดีกำลังสนใจด้าน object storage เลยทดสอบติดตั้ง Ceph ลงใน vm
ที่เขียน blog นี้ไว้ เพราะต้องการบันทึกบัญหาต่างๆ
เช่น ตอนที่ลอง รัน ceph-deploy osd โดย reinstall os ใหม่ใน osd node ทำให้ mon nodes คิดว่า osd node ที่ลบแล้วลงไปใหม่ มัน down
สถานะ cluster เลยไม่พร้อมสำหรับการเขียนข้อมูลลงไป
แล้วพอ ceph-deploy rgw ก็เลยไม่ทำงาน

วิธีการติดตั้ง ก็ไปอ่านตาม web เอาได้เลย
http://docs.ceph.com/docs/master/start/quick-start-preflight/#ceph-deploy-setup

0 Shares