ทดสอบอ่านบัตรประจำตัวประชาชน Smart card ด้วย Pyhon

ทยอยขุดของเก่ามาเล่าใหม่