สมุดบันทึก


หลงๆ ลืมๆ  สิ่งที่เคยทำมาแล้ว ก็ต้องมาเสียเวลาค้นอีกเมื่อต้องทำแบบเดิม
สิ่งที่เคยเรียนรู้ แก้ปัญหาต่างๆ .. ก็คงต้องหมั่นจัดเก็บเป็น WebLog กับเขาบ้าง